Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Nationale verslaggevingsdag

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
Tijdens de jaarlijkse Nationale Verslaggevingsdag word je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en discussies op het vakgebied van de externe verslaggeving (jaarrekening en bestuursverslag). De dag is primair gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving (Titel 9 Boek 2 BW en RJ-Richtlijnen). IFRS komt zijdelings aan de orde.

Doelstelling
Het opdoen van kennis over en inzicht in de betekenis van actuele ontwikkelingen voor het opmaken, samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Inhoud
Naast de algemene actuele ontwikkelingen inzake de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt een update gegeven over duurzaamheidsverslaggeving. Voorts wordt ingegaan op de verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit. Hieromtrent zijn nieuwe bepalingen opgenomen in de Richtlijnen. Een ander belangrijk onderwerp is de mate waarin in het jaarverslag wordt gerapporteerd over fraude en anti-corruptie. Op internationaal gebied gaat de nieuwe IFRS18 over 'performance reporting' in de jaarrekening Daarvan worden de hoofdlijnen geschetst en de implicaties voor de Nederlandse wet en regelgeving. Het laatste onderwerp betreft ontwikkelingen rondom financiële instrumenten, in het bijzonder de nieuwe guidance die de RJ heeft uitgebracht over het verschil tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Bestemd voor
Iedere financiële professional die betrokken is bij jaarrekening en bestuursverslag.

Programma 

09.00 – 09.30 Ontvangst deelnemers met koffie/thee

09.30 - 09.45 Opening door de dagvoorzitter
Martin Hoogendoorn

09.45 – 10.45 Actualia RJ en RJk
Gerard van Santen

10.45 – 11.00 Pauze 

11.00 – 12.30 Update in duurzaamheidsverslaggeving
Usha Ganga

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 14.15 Verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit
Tanja van den Vlekkert - Zevenbergen

14.15 – 15.00 Rapporteren over fraude en anticorruptie
Steven Hijink

15.00 – 15.15 Break koffie / thee

15.15 – 16.00 Performance reporting
Dingeman Manschot

16.00– 16.45 Financiële instrumenten
Martin Hoogendoorn

16.45 – 17.00 Afsluiting door dagvoorzitter