Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Privacy Statement

Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we jouw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan service@sijthoffaccountantsacademy.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Sijthoff Accountants Academy. Sijthoff Accountants Academy is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren jouw toestemming hebben verkregen.

 1. Gebruik van onze diensten; Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Sijthoff Accountants Academy bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.
 2. Communicatie; Wanneer je ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij je naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.
 3. Formulieren; De website bevat formulieren die je kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:
  • het aanmelden voor opleidingen
  • het stellen van vragen over cursussen
  • het reageren op gevolgde trainingen

  De gegevens die je ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van jouw verzoek. Jouw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

 4. Nieuwsbrieven; Op de website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Abonnees van deze nieuwsbrieven kunnen zich daarvoor desgewenst afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. Afmelden kan ook via de profielpagina.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat jouw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Sijthoff Accountants Academy jouw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Sijthoff Accountants Academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Jouw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van Sijthoff Accountants Academy verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Website bezoek

Wanneer je onze website bezoekt worden de technische kenmerken van jouw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.Om het winkelproces te monitoren en de ervaring te verbeteren worden er cookies gebruikt. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we je gemotiveerd toe waarom dat het geval is. Je kunt je verzoek zenden aan service@sijthoffaccountantsacademy.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.
Leden kunnen hun persoonsgegevens zelf via mijn.sijthoffaccountantsacademy.nl beheren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

Sijthoff Accountants Academy stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:

Sijthoff Accountants Academy
Weesperplein 4A
1018 XA Amsterdam

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de afdeling privacy, of per e-mail via service@sijthoffaccountantsacademy.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 juni 2024.