Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Actualia public auditing en accounting

De nieuwste trends en ontwikkelingen

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

do 17 oktober 2024, Sassenheim

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 775 (niet-leden)

PE

5

De toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, de afwikkeling van de aardbevingsschade Groningen, verandering van het politieke speelveld, wachttijden in de jeugdzorg ondermijnen het vertrouwen in de overheid. Experts zeggen te zoeken naar een oplossingsrichting, bij voorbeeld door grotere participatie van burgers en bedrijven, een brede blik op welvaart, helderheid over de taak van de overheid, meer ruimte voor leerkrachten, zorgmedewerkers en politieagenten. Er is behoefte aan innovatie van beleidsprocessen en wetgeving, een nieuwe bestuurscultuur, een continu lerende overheid die een voorbeeldrol vervult.

Vele voorbeelden laten zien dat de overheid in de perceptie van velen niet in control is en haar publieke taak niet goed vervult. Gezaghebbende auteurs hebben afgelopen jaren aangegeven waarom het zo moeilijk is tot een adequate oplossing te komen: ingewikkelde en bureaucratische processen, gebrek aan moreel leiderschap, korte termijn-denken in de politiek. Experts roepen op tot grotere participatie van burgers en bedrijven, een brede blik op welvaart, helderheid over de taak van de overheid en daarbinnen ruimte voor leerkrachten, zorgmedewerkers en politieagenten. Je hoort steeds vaker de behoefte om beleidsprocessen en wetgeving te innoveren of te versimpelen, een nieuwe bestuurscultuur in te voeren, om een overheid te hebben die haar voorbeeldfunctie aantoonbaar serieus oppakt. Practice what you preach and lead by example. Wat kunnen auditors in de publieke sector doen?

De publieke sector is heel breed en er zijn dan ook verschillende groepen auditors actief (intern en extern); er worden RA’s en AA’s, maar ook RO’s en RE’s ingezet. Allen hebben te maken met een diversiteit aan verslaggeving en controle.

De centrale vraag is dus: hoe bundelen publieke sector-auditors de krachten om met sector-overstijgende oplossingen te komen? Wat is daarvoor nodig? Tijdens de cursus verkennen we de actualia rond rechtmatigheid, doelmatigheid/doeltreffendheid en IPSAS/EPSAS. En bekijken daarbij Integrated Reporting, IFRS of RJ-uitingen.

Inhoud
We bespreken op interactieve manier hoe we inzichten en ontwikkelingen uit de bestuurskunde en bedrijfseconomie nog beter integreren in ons denken over 'Goed Bestuur' en public auditing en accounting.

Welke ontwikkelingen zien we in het bestuurlijk denken en hoe beïnvloeden deze public accounting en auditing? Welke nieuwe auditvormen zijn in opkomst? Hoe doe je recht aan de 'eigenheid' van de publieke sector? En wat pak je als individuele financial/(internal) auditor zelf op?

De dag pretendeert niet DE antwoorden aan te reiken, maar ambieert wel het denken aan te scherpen en een platform te bieden voor de dialoog over ontwikkelingen en hun (mogelijke) betekenis.

Wat levert het je op?

 • Je hoe je de bestuurskracht vergroot met behulp van: heldere doelen en verwachtingen, duidelijk belegde verantwoordelijkheden, adequate financiële en niet-financiële informatie.
 • Je weet als public sector auditor hoe je optimaal jouw rol uitvoert als signalerende, agenderende expert.
 • Je bent op de hoogte van de actualiteiten die spelen in de publieke sector.
 • Je weet wat de kritische succesfactoren zijn van een goede interne audit (afdeling) en een onafhankelijke, professioneel-kritische externe auditor.

Wat levert het je op?

 • Inzicht verdiepen in eigenheid van de publieke sector, goed openbaar bestuur en verslaggeving en audit daarbinnen.
 • Doorgronden van actuele uitdagingen bij realiseren van goed openbaar bestuur en publieke waarde.
 • Leren over actualia in verslaggeving en controle binnen de verschillende deelsectoren van het publieke domein.
 • Omgaan met de (on)mogelijkheden in wet- en regelgeving.
 • Denkkaders en inzichten over de rol van de controlerend accountant & kwaliteitsissues.
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verslaglegging in de publieke sector van niet-financiële informatie.
 • Handvatten kennen en toepassen hoe samenwerking tussen externe auditors en (interne) financials te optimaliseren.
Voor wie is de cursus bestemd?
Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij/voor overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is ook geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interimmanagers die als financiële professional in genoemde sectoren werken; voor non-financials zoals beleidsmedewerkers en strategen die zich oriënteren op publieke verantwoording en publieke controle.
Koos Vos
Koos Vos
Coördinator publieke sector bij de NBA
Koos is coördinator publieke sector bij de NBA. Hij heeft ook gewerkt bij de accountants en consultants van nu PwC, vervolgens Universiteit Leiden en het ministerie van OCW. Bij de F-pool/OWC deed hij vooral opdrachten in het kader van ‘Accountabilty Toezicht en Controle (ATC)’ en was betrokken bij het opstellen van de OCW-Richtlijnen Jaarverslaggeving. Hij was ook hoofd afdeling Auditbeleid van nu de ADR, in… Meer info
Martin Dees
Martin Dees
Martin is strategisch adviseur accountancy bij de Algemene Rekenkamer. Hij was ook werkzaam bij KPMG accountants en het ministerie van Financiën. Hij is gepromoveerd op externe verslaggeving van publieke organisaties, en was hoogleraar public sector auditing & accounting bij Nyenrode. Hij heeft passie voor goed openbaar bestuur en publieke verantwoording, en streeft daarbij naar multidisciplinaire samenwerking. Recent was hij mede-auteur van artikelen rond vernieuwing van… Meer info
Actualia public auditing en accounting
Startdatum 17 oktober
do 17 oktober 2024
10:00 - 16:15
Sassenheim
Routebeschrijving