Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Programmaraad Sijthoff Finance & Control

Even voorstellen: de Programmaraad Sijthoff Finance & Control

Om een blijvend hoogstaand en innovatief cursusaanbod te behouden is de Programmaraad Sijthoff Finance & Control opgericht. Deze programmaraad is kritisch, adviserend en ondersteunend rondom het cursusaanbod voor de financiële functie, zoals die wordt ontwikkeld en aangeboden door NBA Opleidingen en Alex van Groningen (samen: Sijthoff Finance &  Control/SF&C).

Kritisch
De programmaraad kijkt met een kritische blik of het cursusaanbod voldoet aan de opleidingsbehoeften van de financiële functie wat betreft inhoud, vorm (manier van leren) en differentiatie binnen de doelgroep.

Adviserend
De Programmaraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij is een klankbord voor SF&C en adviseert omtrent het bestaande aanbod en de verdere ontwikkeling ervan. Hierbij worden de trends, ontwikkelingen en thema’s in het vakgebied op de voet gevolgd en geduid.

Ondersteunend
De programmaraad is ondersteunend, bijvoorbeeld door naast de twee jaarlijkse ‘live’ bijeenkomsten ook incidenteel mee te denken over actuele vraagstukken die spelen binnen NBA Opleidingen en Alex van Groningen.

Leden Programmaraad
Sijthoff Educatie streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Programmaraad. Criteria zijn onder andere de werkervaring van de programmaraadleden en kennis van opleidingsbehoeften van de financiële functie en trends & ontwikkelingen in het vakgebied.
De programmaraadleden zijn financials werkzaam in diverse branches en bedrijven, aangevuld met een vertegenwoordiging van docenten en wetenschap.

 

Leden Functie/organisatie
Leo van de Voort (voorzitter) Bestuursadviseur/ Fuel for Living Strategies 
Jennifer Kuiper Docent, Onderwijskundige (o.a. Nyenrode, NBA Opleidingen)
Christel Buis Financieel Directeur Inholland
Marc Alblas CFO Atrium Agri 
Luurt van der Ploeg CFO 4PS Group 
Idzard van Eeghen Advisor bunq Board, previous CFRO bunq
Pascal Kremers VP Finance & Accounting, Canon Production Printing NL