Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Workshop ESRS E1: CO2 rapportage en klimaatrisico’s

Rapporteren over de CO2 uitstoot van jouw organisatie

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

do 19 september 2024, Utrecht

ma 9 december 2024, Utrecht

Prijs (excl. btw)

€ 795 (leden)

€ 925 (niet-leden)

PE

7

Na deze workshop ben je in staat uit te leggen hoe klimaatverandering leidt tot financiële klimaatrisico’s voor organisaties, en kun je simpele berekeningen maken van CO2-emissies. Daarnaast heb je ideeën om bedrijfsdoelstellingen te vormen en je berekeningsmethodiek aan te scherpen.

De roep vanuit de samenleving en de politiek klinkt steeds luider om de uitstoot van CO2 door organisaties drastisch te verminderen.

Dit zien we terug in de klimaatzaken tegen Shell en de overheid, in de beprijzing van CO2 in Europa via EU-ETS, en in de rapportageplicht van ESRS E1 klimaatverandering en CO2 emissies van de CSRD.

Dat betekent dat de continuïteit van bedrijven ook wordt bepaald door de mate waarin ondernemingen in staat zijn om de uitstoot van hun activiteiten voldoende te minderen. Zonder effectieve sturing op CO2-uitstoot is het onwaarschijnlijk dat de emissiedoelstellingen worden bereikt.

Echter, hoe doe je dat als organisatie? Wat zouden de financiële consequenties zijn als er een belasting op CO2-uitstoot wordt ingevoerd? Hoe bereken je de hoogte van de CO2-uitstoot eigenlijk? En wat stoot jouw organisatie uit? Hoe rapporteer je daarover op basis van ESRS E1?

Herkenbare vragen? Dan is deze workshop wat voor jou. Meten is namelijk weten. Je kunt alleen sturen op vermindering van uitstoot als je ook weet waar/welke activiteiten in de organisatie leiden tot de meeste uitstoot. Hoe breng je dit in kaart en hoe rapporteer je hierover?

Wat levert het je op?
In deze workshop gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen, na afloop van de workshop:

  • Heb je basaal begrip van broeikasgassen en wanneer deze ontstaan bij de activiteiten van een organisatie en in de keten; je kunt dit samenvatten en uitleggen aan anderen in je organisatie.
  • Ken je de belangrijke rapportagestandaarden op het gebied van carbon accounting en het Greenhouse Gas Protocol; je kunt op basis van een aantal basisprincipes bepalen welke standaard het best toepasbaar is op je eigen organisatie.
  • Kun je een inventarisatie maken van het eigen bedrijfsmodel en de gehele keten en bepalen waar er binnen het model en de keten sprake is van mogelijke CO2-emissies.
  • Kun je een simpele CO2-berekening opstellen en oefen je daarmee in een casus.
  • Ken je de vereisten van ESRS E1 en heb je meer inzicht in klimaatrisico’s voor organisaties.

Kortom: na deze workshop ben je in staat uit te leggen hoe klimaatverandering leidt tot financiële klimaatrisico’s voor organisaties, en kun je simpele berekeningen te maken van CO2-emissies. Daarnaast heb je ideeën om bedrijfsdoelstellingen te vormen en je berekeningsmethodiek aan te scherpen.

Voor wie is de workshop bestemd?
Accountants in business en andere professionals die voor hun organisatie CSRD en ESRS E1 gaan invoeren en willen gaan meten hoeveel CO2-emissies worden uitgestoten, en openbaar accountants die assurance gaan geven bij duurzaamheidsverslaggeving en meer inzicht willen in de rapportage over CO2. Ook interessant voor mkb-accountants in een adviserende rol aan ondernemingen die willen verduurzamen en intern accountants.

Ochtend
De ochtend start met de theorie over klimaatverandering en de manier waarop organisaties klimaatrisico’s lopen.

De ochtend staat in het teken van de theorie die nodig is om goed te begrijpen wat schadelijke emissies zijn, hoe die kunnen ontstaan en waar deze in de keten kunnen plaatsvinden. We maken gebruik van belangrijke bekende rapportagestandaarden voor CO2 waaronder het Greenhouse Gas Protocol, ESRS E1 KLimaatverandering en IFRS-S2 Klimaatverandering.

Vervolgens gaan we verkennen waar de emissies plaatsvinden en waar binnen de keten op basis van een scope 1, 2 en 3 analyse. Door dit gezamenlijk te verkennen, ontdek je ook waar mogelijke andere uitstoot, die tot nu toe onzichtbaar was, ook aan de activiteiten binnen het bedrijf zijn toe te rekenen.

Middag
In de middag behandelen we de theorie over de methodieken die bestaan om CO2-uitstoot te berekenen en de mogelijkheden om doelstellingen te vormen voor CO2-reductie, met aansprekende voorbeelden uit de praktijk over de wijze waarop andere organisaties hiermee zijn omgegaan, en wat de resultaten daarvan zijn. Daarna gaan we de CO2-uitstoot daadwerkelijk kwantificeren in een casus waarin je zelf berekent hoeveel CO2 is uitgestoten.

De laatste uren besteden we aan het doorgronden van ESRS E1 en andere rapportagekaders, en de manier waarop gerapporteerd kan worden over transitieplannen in lijn met het Parijs-akkoord.

Usha Ganga
Usha Ganga
Themaregisseur
Usha is themaregisseur duurzaamheid bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en is freelance docent op het thema van duurzaamheidsverslaggeving en assurance. Meer info
Workshop ESRS E1: CO2 rapportage en klimaatrisico’s
Startdatum 19 september
do 19 september 2024
9:30 - 17:30
Utrecht
Routebeschrijving
Startdatum 9 december
ma 9 december 2024
9:30 - 17:30
Utrecht
Routebeschrijving