Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Tax voor financials: corporate tax governance & actualiteiten

Blijf gesprekspartner van de fiscale afdeling

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

wo 20 november 2024, Amsterdam

Prijs (excl. btw)

€ 795 (leden)

€ 875 (niet-leden)

PE

6

De cursus is ontworpen vanuit het perspectief van de financial, werkzaam bij middelgrote tot grote (internationale) ondernemingen. Zorg dat je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen rondom belastingtopics zodat je tijdig kunt bijsturen en een volwaardige gesprekspartner bent voor de (externe) fiscale adviseurs en de fiscale- en de financiële afdeling.

Het fiscale recht is in beweging. Zorg dat je een goede gesprekspartner blijft van de bedrijfsfiscalist en/of de fiscale adviseur. In één dag frissen we je kennis op over de belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen in het nationaal en internationaal belastingrecht. De volgende onderdelen worden behandeld:

Actualiteiten vennootschapsbelasting
Op het gebied van de dividend- en vennootschapsbelasting bespreken we de laatste stand van zaken met betrekking tot het BEPS-project van de OESO (Pijlers I & II) en de implementatie ervan in Nederland, het nieuwe kwalificatiebeleid voor rechtsvormen en recente ontwikkelingen ten aanzien van renteaftrekbeperkingen.

Actualiteiten loonheffingen
Er wordt ingegaan op verschillende recente ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen. Zo bespreken we de laatste updates rondom “werken met zelfstandigen”. Het (fiscale) onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige, is in de praktijk niet altijd helder en is dan ook regelmatig onderwerp van discussies met de Belastingdienst. Bovendien heeft recente rechtspraak over de arbeidsrelaties van maaltijdbezorgers en taxichauffeurs éxtra stof doen opwaaien. Waar staan we nu en wat zijn op dit moment aandachtspunten in de praktijk? Ook gaan we in op verschillende ontwikkelingen op het gebied van de werkkostenregeling, zoals de veelbesproken versobering van de belastingvrijstelling voor expats (de 30%-regeling).

Actualiteiten indirecte belastingen
Met betrekking tot de btw zal aandacht worden besteed aan actualiteiten in wetgeving, beleid en rechtspraak. Waaronder de recente jurisprudentie rondom vaste inrichtingen en concernproblematiek. Tevens zal aandacht worden besteed aan Carbon Border Adjustment Mechasnism (CBAM) en de invloed van de ontwikkelingen op het terrein van Environmental, Social & Governance (ESG) op de indirecte belastingen.

Controle strategie Belastingdienst en Horizontaal toezicht
We gaan in op ethische vraagstukken rond belastingheffing. Daarbij komt ook aan de orde de inhoud en toepassing van Tax Governance Codes / Tax Principles (zoals bijvoorbeeld die van VNO-NCW) en de manier waarop de implementatie van deze codes kan worden vormgegeven. Bij Tax Governance speelt de relatie met de Belastingdienst een grote rol. Aan de orde komen ontwikkelingen rond Horizontaal Toezicht en de controlestrategie van de Belastingdienst. Belastingdiensten verzamelen steeds meer data over belastingplichtigen om hun controle strategie vorm te geven. In dit kader zal aandacht worden besteed aan de diverse rapportageverplichtingen die zijn opgelegd aan ondernemingen. Daarbij komt ook aan de orde de mogelijkheid dat e-invoicing voor de btw verplicht zal worden gesteld. Verder komen aan de orde de recente ontwikkelingen rondom horizontaal toezicht en wat dat betekent voor de interne beheersing van ondernemingen. .

Wat levert het je op?

  • Een up-to-date overzicht (aanleiding, inhoud, complexiteit) van de nieuwste ontwikkelingen in het nationaal en internationaal belastingrecht en de gevolgen voor de bedrijfsvoering;
  • Inzicht in de ontwikkelingen van Tax Governance Codes en de bijbehorende dilemma’s en vraagstukken;
  • Handvatten voor het optimaliseren van de relatie met de Belastingdienst.

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor iedere bestuurder, cfo, controller en accountant die binnen zijn/ haar organisatie mee dient te denken over besluitvorming rond fiscale vraagstukken en werkzaam is bij een middelgrote tot grote onderneming.

In die rol is het als financial van belang om je kennis op peil te houden over de fiscale positie van de organisatie. Zo blijf je een volwaardige gesprekspartner voor de (externe) fiscale adviseurs en de fiscale- en de financiële afdeling.

Docenten
De cursus is ontwikkeld in samenwerking met Albert Bomer, professor Faculty of Law, VU. Per onderwerp sluit een tweede docent aan. Bij deze sessie zijn dit de volgende docenten:

Drs. Kenny van der Loos, docent VU, zal ingaan op het Vpb deel en drs. Romy Loeffen op de loonheffing.

Prof. Simon Cornielje zal bij het onderdeel actualiteiten ingaan op recente ontwikkelingen in de BTW en andere indirecte heffingen.

Prof. Albert Bomer zal ’s middags het onderdeel over controle-strategie van de fiscus en horizontaal toezicht voor zijn rekening nemen.

09.30 – 11.00 uur

Actualiteiten vennootschapsbelasting

Mr. drs. Kenny van der Loos, werkzaam als docent directe belastingen aan de VU Amsterdam. Voordat hij in augustus 2020 als docent aan de VU begon, werkte hij bijna vier jaar als belastingadviseur bij PwC, waar hij buitenlandse multinationals adviseerde over de vennootschapsbelasting- en dividendbelastingaspecten van hun activiteiten in Nederland.

11.00 - 12.30 uur

Actualiteiten loonheffingen

Drs. Romy Loeffen, werkzaam bij de VU Amsterdam als docent-onderzoeker. Van 2018-2024 was zij werkzaam bij KPMG Meijburg als tax manager binnen de People Service Afdeling. Zij is gespecialiseerd in nationale en internationale loonheffingen, inkomstenbelasting en sociale zekerheid.

12.30 – 13.00 PAUZE

13.00 – 15.00 uur

Actualiteiten indirecte belastingen

Prof. dr. Simon Cornielje, sinds oktober 2020 hoogleraar indirecte belastingen aan de VU Amsterdam. Tevens werkzaam bij PwC als director indirect tax.

15.00 – 17.00 uur

Controle strategie Belastingdienst en Horizontaal Toezicht

Prof. dr. Albert Bomer, sinds april 2020) hoogleraar tax & technology aan de VU Amsterdam. Van april 2017 tot oktober 2020 was hij bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de VU Amsterdam. Tot maart 2020 werkte hij tevens bij de Belastingdienst.

Albert Bomer
Albert Bomer
Albert Bomer is (sinds april 2020) hoogleraar tax & technology aan de VU Amsterdam. Van april 2017 tot oktober 2020 was hij bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de VU Amsterdam. Tot maart 2020 werkte hij tevens bij de Belastingdienst. Meer info
Tax voor financials: corporate tax governance & actualiteiten
Startdatum 20 november
wo 20 november 2024
9:30 - 17:00
Amsterdam
Routebeschrijving