Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Navigeren door Actuele Regelgeving in de Samenstelpraktijk

Ontdek, actualiseer en pas wet- en regelgeving succesvol toe in de praktijk

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

wo 18 december 2024, Hoofddorp

Prijs (excl. btw)

€ 450 (leden)

€ 520 (niet-leden)

PE

4

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2023 en de ontwikkelingen die (deels gerealiseerd en) voorzien zijn voor 2024 die de kern vormen van deze interactieve training.

Als accountant in de samenstelpraktijk is het (onder)kennen van relevante wet- en regelgeving noodzakelijk. Daarna volgt het toepassen ervan op concrete (praktijk)situaties. De combinatie van de structurering van de wet- en regelgeving met de opdrachten die de accountant heeft – zowel in theorie als praktijk – maakt deze training waardevol.

Wat ga je leren?

 • Begrijp het raamwerk van wet- en regelgeving dat hoort bij de samenstellingspraktijk met haar verschillende opdrachten: advisering, administratieve dienstverlening, samenstelling en bijzondere opdrachten.
 • Actualiseer de kennis van de wet- en regelgeving op dit vlak.
 • Verdiep de kennis van en inzicht in de samenhang van de onderdelen van de wet- en regelgeving.
 • Pas de wet- en regelgeving toe op praktijksituaties.
 • Leer ook van collega’s hoe zij praktijksituaties onderkennen en oplossen.
 • Identificeer aandachtspunten voor de praktijk.

Wat levert het je op?

Na het volgen van deze training ben jij klaar voor de samenstellingspraktijk in 2024 door

 • Verbeterd en verdiept begrip van het raamwerk van wet- en regelgeving dat hoort bij de samenstellingspraktijk met haar verschillende opdrachten: advisering, administratieve dienstverlening, samenstelling en bijzondere opdrachten.
 • Geactualiseerde kennis van de wet- en regelgeving, inclusief de samenhang van de onderdelen.
 • Verbeterde vaardigheid in het toepassen van de wet- en regelgeving op praktijksituaties.
 • Onderkennen van de aandachtspunten voor de praktijk.

Voor wie is deze training?
Deze training is ontworpen voor accountants in het mkb en de medewerkers van een accountantspraktijk die een accountant ondersteunen bij de opdrachten in de samenstellingspraktijk.

Je leert de actuele ontwikkelingen in de regelgeving uit 2023 en de verwachtingen voor (de rest van) 2024 kennen op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep in de samenstelpraktijk.

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling. Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.

Dagindeling

Deel 1: 15.00-15.10
Opening en Welkom
Aanpak en Doelstellingen

Deel 2: 15.10-15.30
Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de HRA-/mkb-bundel
van de NBA, met interactieve toepassing via het internet

Deel 3: 15.30-16.30
Actualiteiten per onderwerp

 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep
 • Wet toekomst accountancysector
 • Wijzigingen in de (toelichtingen op de) VGBA voor 2023 en 2024

Pauze 16.30-16.45

Deel 3: 16.45-17.30
Actualiteiten per onderwerp – Vervolg

 • De herziening van de NV COS Algemeen in 2023 en 2024
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten: Standaard 4410 (beperkte doorwerking 2022) en Standaard 4400N

Diner 17.30-18.30

Deel 3: 18.30-19.50
Actualiteiten per onderwerp - Vervolg

 • De Nadere voorschriften, waaronder Permanente Educatie
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven over de samenstelpraktijk
 • De toetsingsprogramma’s van de Raad voor Toezicht
 • Vooruitkijken naar het restant van 2024: de invoering van een nieuw kwaliteitssysteem.

Deel 4: 19.50-20.00
Afsluiting

Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Door de deelnemers kan op grond van stemming bij aanvang van de training ook worden gekozen voor het diner aan het einde van het programma.

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. Meer info
Navigeren door Actuele Regelgeving in de Samenstelpraktijk
Startdatum 18 december
wo 18 december 2024
15:00 - 20:00
Hoofddorp
Routebeschrijving