Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

ESG, greenwashing en fraude

jouw rol bij niet-financiële verantwoording

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 15 oktober 2024, Hoofddorp

Prijs (excl. btw)

€ 425 (leden)

€ 495 (niet-leden)

PE

4

Tijdens deze cursus worden best practices aangereikt en discussies uitgelokt om met beroepsgenoten dilemma’s en uitdagingen te beleven, waar het gaat om fraude en corruptie in relatie tot ESG. Bedenk dat bij ESG-thema’s in mindere mate de gelegenheid, maar vooral druk en rationalisatie centraal staan: juist de frauderisicofactoren in verband waarmee de accountant nauwelijks beheersingsmaatregelen kent. Forensisch accountant Peter Schimmel neemt je mee in deze complexe nieuwe wereld.

Met het definitief worden van de CSRD, opent zich voor de accountant het ESG domein ter controle. Dat betekent dat er heel wat nieuwe niet-financiële situaties door de accountant moeten worden gecontroleerd, waarbij de gecontroleerde huishouding er wellicht belang in stelt iets te mooi voor te stellen of juist te verzwijgen (greenwashing versus greenhushing) of anderen in de keten daartoe te bewegen. Wat betekent dit voor de accountant? In deze cursus neemt forensisch accountant Peter Schimmel je mee in deze complexe nieuwe wereld.

Voorbereiding
Van de cursisten wordt verwacht dat ze bekend zijn met de vereisten die het accountantsberoep stelt aan fraudebeheersing, zowel wat de verantwoordelijkheden van de cliënt als die van de accountant is.

Deze cursus beoogt de ogen te openen voor betere fraudebeheersing in het algemeen, maar in het bijzonder fraude met niet-financiële verantwoordingen en de rol van de (externe) accountant daarbij. Hierbij worden best practices aangereikt en discussies uitgelokt om met beroepsgenoten dilemma’s en uitdagingen te beleven, waar het gaat om fraude en corruptie, in relatie tot ESG. Bedenk dat bij ESG thema's in mindere mate de gelegenheid, maar vooral druk en rationalisatie centraal staan: juist de frauderisicofactoren in verband waarmee de accountant nauwelijks beheersingsmaatregelen kent.

Doelstelling
Cursisten kunnen na afloop van deze cursus

  • Aan hun cliënt uitleggen wat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt is bij fraudebeheersing ten aanzien van ESG is en hoe de accountant daarop controleert
  • Met plezier en zelfvertrouwen waardevolle gesprekken voeren met het bestuur en/of de interne toezichthouders en medewerkers over frauderisicobeheersing en het eventueel tekortschieten in die beheersing.
  • Met kennis en begrip een zinvolle frauderisico-analyse opzetten en uitvoeren, waarbij verder wordt gegaan dan het risicofenomeen, maar wordt verdiept tot op scenarioniveau, binnen de ESG thema's.
  • Met verstand de respons op en/of een onderzoek naar onregelmatigheden begeleiden.

Bestemd voor
De cursus is bestemd voor accountants die in de externe controle werkzaam zijn en voor interne accountants/ accountants in business die in hun organisatie als contactpersoon optreden van de externe accountant. Ook voor toezichthouders interessant: vanuit die rol is het goed om kennis te hebben over deze nieuwe aandachtspunten.

Aan de slag met jouw eigen team?
We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer deelnemers. Een incompany programma maken we op maat en is direct toepasbaar op de eigen werksituatie. Geen reistijd en waar en wanneer het jou uitkomt. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50%.

Programma
De cursus is verdeeld over vier onderdelen:

  1. Algemene inleiding fraude & corruptie, binnen het kader van ESG: aard en oorzaak risico, (on)mogelijkheden fraudebeheersing, verantwoordelijkheidsverdeling accountant/organisatie, binnen de al bestaande verantwoordelijkheden rond financiële fraude.
  2. Hoe zou je het fraudegesprek met de organisatie over ESG vanuit het perspectief van professioneel wantrouwen (in tegenstelling tot professioneel kritisch) ook kunnen voeren?
  3. Hoe verhoog je de effectiviteit van de fraude- en corruptierisico analyse?
  4. Wat te doen in geval van aanwijzingen van fraude/corruptie?
Peter Schimmel
Peter Schimmel
Partner BDO Netherlands, forensisch accountant en onderzoeker
Peter Schimmel is sinds 1984 forensisch accountant/onderzoeker naar feiten en adviseur in (potentiële) conflictsituaties en specialist integriteit-risico-management. Hij heeft naar schatting meer dan 1.000 opdrachten geleid en/of uitgevoerd in Nederland en internationaal. Peter heeft leidende posities vervuld bij de forensic accounting & integrity advisory onderdelen van KPMG, Andersen (initiator), EY (herstart en opbouw forensic Europa) en Grant Thornton (initiator) en heeft vanaf 2020 tot 2024… Meer info
ESG, greenwashing en fraude
Startdatum 15 oktober
di 15 oktober 2024
15:00 - 19:30
Hoofddorp
Routebeschrijving