Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Beyond risk management

Van risico’s managen naar belangen afwegen

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

vr 27 september 2024, Eindhoven

vr 22 november 2024, Utrecht

vr 6 december 2024, Arnhem

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 795 (niet-leden)

Internal auditing voorziet het bestuur en het management van onafhankelijke, op risico gebaseerde en objectieve assurance, advies, inzicht en vooruitzichten. Gebruikelijke risicomanagement benaderingen richten zich op het verminderen van ongewenste gebeurtenissen. Nieuwere inzichten daarentegen focussen op de kwaliteit van de besluitvorming. Besluitvormers moeten keuzen maken onder onzekerheid, botsende belangen van stakeholders afwegen en dilemma’s verzoenen. Dit contrast staat centraal tijdens deze eendaagse cursus.

Als interne auditor moet je risicogebaseerd werken en evalueren hoe de auditee omgaat met relevante risico's. De traditionele benaderingen van risicomanagement gaan vooral over het identificeren, analyseren, mitigeren en monitoren van mogelijke narigheden. Ze richten zich op het verminderen van ongewenste gebeurtenissen. Deze insteek floreert vooral als verantwoordingsinstrument in een compliance gedreven context.

Organisatieleiders worden succesvol door kansen te benutten én bedreigingen te beperken. Traditionele risicomanagement methoden richten zich echter op het tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van individuele risico’s door middel van beheersmaatregelen. Collega’s ervaren deze aanpak doorgaans als corvee, Het integreren van deze methoden in de reguliere besluitvorming blijkt lastig te zijn.

Nieuwere benaderingen voor het omgaan met onzekerheid leggen de nadruk op evenwichtige besluitvorming. Leiders moeten vooruitkijken en anticiperen op mogelijke gebeurtenissen die van invloed zijn op waar hun stakeholders waarde aan hechten. Ze moeten keuzen maken onder onzekerheid bij het omgaan met dilemma’s die worden veroorzaakt door concurrerende belangen. Daarbij moeten zij zich bewust zijn van afhankelijkheden en mogelijke gevolgen.

Wat ga je leren?

 • Kennisnemen van relevante concepten in de COSO ERM (2017) en ISO 31000 (2018) standaarden.
 • Begrijpen van de beperkingen van de gebruikelijke risicomanagement methoden.
 • Verdiepen van inzicht in recente benaderingen voor het omgaan met onzekerheid bij het nemen van belangrijke beslissingen.
 • Ontwikkelen van een goed begrip van de cruciale rol van een kritische huisvriend(in) die besluitvormers ondersteunt bij het evenwichtig afwegen van belangen.
 • Waarderen van het belang van het verkrijgen van overzicht en inzicht in de onderlinge samenhang van de processen binnen de organisatie.
 • Toepassen van verworven kennis en vaardigheden in de praktijk door middel van realistische casestudies.

Wat levert het je op?

 • Je begrijpt dat het niet gaat om het managen van risico’s, maar om het managen van verwachtingen.
 • Je erkent dat impactvolle beslissingen gebalanceerde afwegingen vergen in plaats van te focussen op waar mensen zich zorgen over maken.
 • Je werkt effectiever samen met professionals in besturende, primaire en ondersteunende processen.
 • Je realiseert je dat het gebruik van risicomanagement jargon ertoe leidt dat collega’s denken dat het over iets anders gaat dan hun werk.
 • Je richt je op het verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming en draagt hier actief aan bij.
fallback
Marinus de Pooter
Associate bij Improfin Groep
Marinus heeft ruime internationale management-, advies- en trainingservaring op het gebied van governance, risk management, compliance, internal control, internal audit en finance. Meer info
Beyond risk management
Startdatum 27 september
vr 27 september 2024
9:30 - 17:00
Eindhoven
Routebeschrijving
Startdatum 22 november
vr 22 november 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
Routebeschrijving
Startdatum 6 december
vr 6 december 2024
9:30 - 17:00
Arnhem
Routebeschrijving