Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Bedrijfswaardering: methoden en technieken

Waarom toekomstvisie de waarde bepaalt

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

do 26 september 2024, Amsterdam

ma 2 december 2024, Utrecht

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 750 (niet-leden)

PE

6

Tijdens deze cursus wordt een aantal waarderingsmethodes besproken waarbij de voor- en nadelen aan de orde komen, mede aan de hand van diverse cases. Voor veel financieel directeuren en DGA’s is de aan- of verkoop van een onderneming geen dagelijkse kost. Toch is het van belang dat ze waarderingsrapporten kritisch kunnen lezen en interpreteren. Adviseurs hanteren verschillende methoden en technieken om een bedrijf te waarderen.

In Nederland zijn er gemiddeld meer dan 6.500 fusies en overnames per jaar. Voor het overgrote deel gaat het hier om niet-beursgenoteerde bedrijven. Adviseurs begeleiden het acquisitieproces, waarbij de waardering van de onderneming een belangrijk onderdeel vormt. De bedrijfswaarde is meestal niet gelijk aan de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen op de balans maar wordt bepaald door de toekomstverwachtingen over omzet, marges, werkkapitaal en investeringen en door de rente en het rendement dat aandeelhouders verlangen.

Wat ga je leren?
We gaan aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Het begrijpen welke factoren de waarde van een onderneming bepalen.
 • Leren wat het verschil is tussen de ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde.
 • Het inzicht verkrijgen dat de waarde van een onderneming niet voor iedere potentiële koper hetzelfde zal zijn.
 • Het belang begrijpen van consistente en realistische financiële projecties.
 • Het kunnen berekenen en interpreteren van ‘waarderingsmultiples’.
 • De bouwstenen begrijpen van de DCF-methode..
 • Leren dat de waarde beïnvloed wordt door de marktrente, risico opslagen en rendement wensen van aandeelhouders.
 • Het inzicht krijgen in de betekenis van waardecreatie en ‘economic’ profit

Bestemd voor
Accountants in business, bedrijfsadviseurs, financieel managers, analisten, controllers, accountants.

Bijzonderheden
Neem je eigen laptop mee waarop Excel is geïnstalleerd. Kennis van Excel is een voorwaarde voor deelname.

Wat ga je doen?
Tijdens deze dag zul je ervaren dat waardebepaling geen exacte wetenschap is, maar een techniek waarbij de uitkomsten worden bepaald door verwachtingen en veronderstellingen. De toekomstvisie bepaalt de uiteindelijke waarde. We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Waardebepaling wordt bepaald door de toekomst en niet door het verleden
 • De belangrijkste factoren die de bedrijfswaarde bepalen
 • Waardecreatie en ‘economic profit’
 • De mate waarin bedrijfsleningen de bedrijfswaarde beïnvloeden
 • Het maken van consistente en realistische financiële projecties
 • Projecties vertalen naar waarde door gebruik te maken van ‘waarderingsmultiples’, zoals de Koers/Winst verhouding, Koers/Boekwaarde, Ondernemingswaarde/Omzet, Ondernemingswaarde/EBIT(DA), Cash flow yields
 • Het op de juiste manier lezen en interpreteren van ‘waarderingsmultiples’
 • De bouwstenen van de DCF-methode: expliciete voorspelperiode van vrije kasstromen, de eindwaarde berekening, de gemiddelde vermogenskostenvoet die bestaat uit de kostprijs van vreemd vermogen en eigen vermogen
 • Het nadeel van waarderen op basis van intrinsieke waarde en de rentabiliteitswaarde
Frans van Laar
Frans van Laar
Trainer
Frans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen. Meer info
Bedrijfswaardering: methoden en technieken
Startdatum 26 september
do 26 september 2024
9:30 - 17:00
Amsterdam
Routebeschrijving
Startdatum 2 december
ma 2 december 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
Routebeschrijving