Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Bedrijfswaardering: methoden en technieken

Jouw toekomstvisie bepaalt de waarde

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

do 26 september 2024, Amsterdam

ma 2 december 2024, Utrecht

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 750 (niet-leden)

PE

6

Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bespreken we de voor- en nadelen van de belangrijkste bedrijfswaarderingsmethodes. Voor veel financieel directeuren en DGA’s is de aan- of verkoop van een onderneming geen dagelijkse kost. Toch is het belangrijk dat ze waarderingsrapporten kritisch kunnen lezen en interpreteren. Complicerend daarbij is dat adviseurs verschillende methoden en technieken hanteren om een bedrijf te waarderen.

In Nederland zijn er gemiddeld meer dan 6.500 fusies en overnames per jaar. Voor het overgrote deel gaat het hier om niet-beursgenoteerde bedrijven. Adviseurs begeleiden het acquisitieproces, waarbij de waardering van de onderneming een belangrijk onderdeel vormt. De bedrijfswaarde is meestal niet gelijk aan de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen op de balans maar wordt bepaald door de toekomstverwachtingen over omzet, marges, werkkapitaal en investeringen en door de rente en het rendement dat aandeelhouders verlangen.

Wat ga je leren?
We gaan aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Het begrijpen welke factoren de waarde van een onderneming bepalen.
 • Leren wat het verschil is tussen de ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde.
 • Het inzicht verkrijgen dat de waarde van een onderneming niet voor iedere potentiële koper hetzelfde zal zijn.
 • Het belang begrijpen van consistente en realistische financiële projecties.
 • Het kunnen berekenen en interpreteren van ‘waarderingsmultiples’.
 • De bouwstenen begrijpen van de DCF-methode..
 • Leren dat de waarde beïnvloed wordt door de marktrente, risico opslagen en rendement wensen van aandeelhouders.
 • Het inzicht krijgen in de betekenis van waardecreatie en ‘economic’ profit

Bestemd voor
Accountants in business, bedrijfsadviseurs, financieel managers, analisten, controllers, accountants.

Bijzonderheden
Neem je eigen laptop mee waarop Excel is geïnstalleerd. Kennis van Excel is een voorwaarde voor deelname.

In Nederland zijn er meer dan 6.500 fusies en overnames per jaar. Voor het overgrote deel gaat het om niet-beursgenoteerde bedrijven. Adviseurs begeleiden het acquisitieproces, waarbij de waardering van de onderneming een belangrijk onderdeel vormt. De bedrijfswaarde is meestal niet gelijk aan de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen op de balans, maar wordt bepaald door de toekomstverwachtingen over omzet, marges, werkkapitaal en investeringen, en door de rente en het rendement dat aandeelhouders verlangen.

Wat ga je leren?

 • Begrijpen welke factoren de waarde van een onderneming bepalen.
 • Leren wat het verschil is tussen de ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde.
 • Inzicht krijgen dat de waarde van een onderneming niet voor iedere potentiële koper hetzelfde is.
 • Het belang begrijpen van consistente en realistische financiële projecties.
 • Berekenen en interpreteren van ‘waarderingsmultiples’.
 • De bouwstenen begrijpen van de DCF-methode.
 • Leren dat de waarde beïnvloed wordt door: marktrente, risico opslagen en rendement wensen van aandeelhouders.
 • Inzicht krijgen in de betekenis van waardecreatie en ‘economic’ profit.

Voor wie is de cursus bestemd?

Accountants in business, bedrijfsadviseurs, financieel managers, analisten, controllers, accountants.

Bijzonderheden
Kennis van Excel is een voorwaarde voor deelname. Neem je eigen laptop mee waarop Excel is geïnstalleerd.

Frans van Laar
Frans van Laar
Trainer
Frans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen. Meer info
Bedrijfswaardering: methoden en technieken
Startdatum 26 september
do 26 september 2024
9:30 - 17:00
Amsterdam
Routebeschrijving
Startdatum 2 december
ma 2 december 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
Routebeschrijving