Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Ontdek het gemak van Compliance met COMPact

COMPact in Actie: Toepassen van Ondersteunende Software in de MKB-Praktijk

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Leer de compliance van de wet- en regelgeving voor accountants in het MKB moeiteloos toepassen met de ondersteunende software COMPact en voorkom zoekwerk. Praktisch, interactief en direct toepasbaar in jouw accountantspraktijk.

In een wereld van toenemende complexiteit is het essentieel voor accountants in het MKB om 'compliant' te blijven. Ontdek de nieuwste ondersteunende software, COMPact (COMPliance en hierop ACTeren), aangeboden door de NBA sinds 2024. Deze interactieve training brengt voor jou de kennis van deze wet- en regelgeving en het praktisch toepassen van COMPact samen. Daarmee wordt aangesloten bij het profiel en kwaliteit van een accountantspraktijk in het mkb zonder eigen vaktechnisch bureau.

Wat ga je leren:

 • Actualiseren van wet- en regelgevingskennis voor accountants in het MKB.
 • In kaart brengen van aspecten om effectief met COMPact te starten.
 • Praktisch toepassen van COMPact in diverse situaties
 • Voorbereiden op toetsingen met COMPact.
 • Opstellen van een verkort Stappenplan COMPact: start en gebruik.

Wat levert het je op na het volgen van deze cursus:

 • Beoordelen of COMPact passend is voor jouw praktijk.
 • Basisvaardigheden voor toepassen van COMPact.
 • Verbeterde vertaling van wet- en regelgeving naar praktische stappen.
 • Betere inzichten in aandachtspunten op het gebied van wet- en regelgeving.
 • Informatie ter voorbereiding op mogelijke toetsingen
 • Overzicht van de compliance taken.

Voor wie is de cursus:
Accountants in het MKB. Medewerkers van accountantspraktijken die accountants ondersteunen in de samenstelpraktijk.

Tijdens de cursus dien je een laptop, tablet of een mobiele telefoon met groot beeldscherm mee te nemen.

Inhoud
De bijeenkomst start met een korte introductie, een (meer) algemene kennis over de structuur van de wet- en regelgeving. Daarna wordt toelichting gegeven op het “Hoe en Waarom” van de applicatie COMPact. Vervolgens wordt een overzicht in hoofdlijnen gegeven van wat COMPact is en mogelijk kan doen. Dit met behulp van een actuele toepassing.

Hierna komen de gebruiksgerichte aspecten van COMPact aan de orde: hoe te kiezen voor het al dan niet gebruiken, te starten en een verkort Stappenplan te maken voor de invoering en het gebruik. Met voorbeelden van delen van de toepassing in praktijksituaties wordt zichtbaar gemaakt hoe COMPact bijdraagt aan het “compliant” zijn van de accountant(spraktijk). Daarnaast is er aandacht voor de samenhang tussen COMPact en de toetsing.

Dagindeling

Deel 1: 15.30-15.40
Opening en Welkom
Aanpak en Doelstellingen

Deel 2: 15.40-15.55
De structuur van de wet- en regelgeving

Deel 3: 15.55-16.30
COMPact: het hoe en waarom

    o   Aanleiding

    o   Doelgroep

    o   Rol van de NBA

    o   Overzicht en Werking in hoofdlijnen

Deel 4: 16.30 – 17.30
Gebruiksgerichte aspecten – deel 1

    o  Het keuzeproces

    o  Kort Stappenplan voor de start

    o  Gebruiksgericht Voorbeeld 1: jaarrekening van een BV samenstellen

Pauze: 17.30-18.00 

Deel 5: 18.00-19.15
Gebruiksgerichte aspecten – deel 2

    o  Kort Stappenplan voor gebruik

    o  Gebruiksgericht Voorbeeld 2: een belastingaangifte IB(-plus)

    o  Gebruiksgericht Voorbeeld 3: administratieve dienstverlening

    o  Gebruiksgericht Voorbeeld 4: melding over nieuwe wet- en regelgeving

Deel 6: 19.15-19.45
COMPact en toetsing

    o  Algemene informatie

    o  Gebruiksgericht voorbeeld 5: toetsing

Deel 7: 19.45-20.00
Afsluiting

    o  Terugkoppeling en Keuzeproces

    o  Korte reflectie op leerdoelen

    o  Algehele afsluiting